نویسنده پست : علی بادامبرجاه
متاسفیم. نویسنده هنوز پستی ندارد
پیشنهاد کاربر: علی بادامبرجاه
افزودن برای مقایسه
فرش دستباف شش متری هزارگل کد BADA-1319
پیشنهاد
 • محل بافت : ورامین
 • نقش : هزارگل   
 • ابعاد : 302*202 سانتیمتر
 • جفت : ندارد
 • رنگ زمینه : آبی
 • رنگ حاشیه :  کرم
 • تراکم بافت : 34 گره در سانتیمتر
 • جنس گره : پشم
 • جنس پود: نخ
 • جنس تار : نخ
 • ضخامت : 1 سانتیمتر
 • وزن تقریبی : 24 کیلوگرم
 
افزودن برای مقایسه
فرش دستباف شش متری خشت سنتی کد BADA-309
پیشنهاد
 • محل بافت : بختیار
 • نقش : خشت سنتی
 • ابعاد : 300*213 سانتیمتر
 • جفت : ندارد
 • رنگ زمینه ترکیبی
 • رنگ حاشیه : کرم
 • تراکم بافت : 34 گره در سانتیمتر
 • جنس گره : پشم
 • جنس پود: نخ
 • جنس تار : نخ
 • ضخامت : 1.5 سانتیمتر
 • وزن تقریبی : 26 کیلوگرم
 
افزودن برای مقایسه
فرش دستباف شش متری ماری گل کد BADA-1326
پیشنهاد
 • محل بافت : همدان
 • نقش : ماهی لچک
 • ابعاد : 300*220 سانتیمتر
 • جفت : ندارد
 • رنگ زمینه لاکی
 • رنگ حاشیه : کرم
 • تراکم بافت : 23 گره در سانتیمتر
 • جنس گره : پشم
 • جنس پود: نخ
 • جنس تار : نخ
 • ضخامت : 0.8 سانتیمتر
 • وزن تقریبی : 20 کیلوگرم
 • سن بافت : 14 سال
 • قابیلت شستشو : دارد
افزودن برای مقایسه
فرش دستباف شش متری ماری گل کد BADA-1251
پیشنهاد
 • محل بافت : ترکمن
 • نقش : ماری گل
 • ابعاد : 334*241 سانتیمتر
 • جفت : ندارد
 • رنگ زمینه : قهوه ای
 • رنگ حاشیه : قهوه ای
 • تراکم بافت : 19 گره در سانتیمتر
 • جنس گره : پشم
 • جنس پود: نخ
 • جنس تار : پشم
 • ضخامت : 1 سانتیمتر
 • وزن تقریبی : 16.5 کیلوگرم
 • سن بافت : 15 سال
 • قابیلت شستشو : دارد
افزودن برای مقایسه
فرش دستباف شش متری شانه ای کد BADA-1249
پیشنهاد
 • محل بافت : ترکمن
 • نقش : شانه ای
 • ابعاد : 326*216 سانتیمتر
 • جفت : ندارد
 • رنگ زمینه : لاکی
 • رنگ حاشیه : لاکی
 • تراکم بافت : 21 گره در سانتیمتر
 • جنس گره : پشم
 • جنس پود: نخ
 • جنس تار : پشم
 • ضخامت : 1 سانتیمتر
 • وزن تقریبی : 16 کیلوگرم
 • سن بافت : 11 سال
 • قابیلت شستشو : دارد
افزودن برای مقایسه
فرش دستباف شش متری شانه ای کد BADA-1248
پیشنهاد
 • محل بافت : ترکمن
 • نقش : شانه ای
 • ابعاد : 332*223 سانتیمتر
 • جفت : ندارد
 • رنگ زمینه : قهوه ای
 • رنگ حاشیه : قهوه ای
 • تراکم بافت : 22 گره در سانتیمتر
 • جنس گره : پشم
 • جنس پود: نخ
 • جنس تار : پشم
 • ضخامت : 0.6 سانتیمتر
 • وزن تقریبی : 16 کیلوگرم
 • سن بافت : 12 سال
 • قابیلت شستشو : دارد
افزودن برای مقایسه
فرش دستباف شش متری شانه ای کد BADA-1247
پیشنهاد
 • محل بافت : ترکمن
 • نقش : شانه ای
 • ابعاد : 333*236 سانتیمتر
 • جفت : ندارد
 • رنگ زمینه : قهوه ای
 • رنگ حاشیه : قهوه ای
 • تراکم بافت : 12 گره در سانتیمتر
 • جنس گره : پشم
 • جنس پود: نخ
 • جنس تار : پشم
 • ضخامت : 1.2 سانتیمتر
 • وزن تقریبی : 16.5 کیلوگرم
 • سن بافت : 15 سال
 • قابیلت شستشو : دارد
افزودن برای مقایسه
فرش دستباف شش متری ماری گل کد BADA-1245
پیشنهاد
 • محل بافت : ترکمن
 • نقش : ماری گل
 • ابعاد : 307*200 سانتیمتر
 • جفت : ندارد
 • رنگ زمینه : لاکی
 • رنگ حاشیه : لاکی
 • تراکم بافت : 32 گره در سانتیمتر
 • جنس گره : پشم
 • جنس پود: نخ
 • جنس تار : پشم
 • ضخامت : 0.5 سانتیمتر
 • وزن تقریبی : 15.5 کیلوگرم
 • سن بافت : 14 سال
 • قابیلت شستشو : دارد
افزودن برای مقایسه
فرش دستباف شش متری لچک ترنج کد BADA-1057
پیشنهاد
 • محل بافت : بختیار
 • نقش : لچک ترنج
 • ابعاد : 350*230 سانتیمتر
 • جفت : ندارد
 • رنگ زمینه : لاکی
 • رنگ حاشیه : لاکی
 • تراکم بافت : 12 گره در سانتیمتر
 • جنس گره : پشم
 • جنس پود: نخ
 • جنس تار : نخ
 • ضخامت : 0.6 سانتیمتر
 • وزن تقریبی : 25.5 کیلوگرم
 • سن بافت : 14 سال
 • قابیلت شستشو : دارد
افزودن برای مقایسه
فرش دستباف شش متری لچک ترنج کد BADA-1050
پیشنهاد
 • محل بافت : بختیار
 • نقش : لچک ترنج
 • ابعاد : 305*217 سانتیمتر
 • جفت : ندارد
 • رنگ زمینه : لاکی
 • رنگ حاشیه : کرم
 • تراکم بافت : 24 گره در سانتیمتر
 • جنس گره : پشم
 • جنس پود: نخ
 • جنس تار : نخ
 • ضخامت : 0.6 سانتیمتر
 • وزن تقریبی : 21 کیلوگرم
 • سن بافت : 13 سال
 • قابیلت شستشو : دارد
مرور همه نظرات توسط: علی بادامبرجاه
امید بازار
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0
Shopping cart