نویسنده پست : فرا فرش
متاسفیم. نویسنده هنوز پستی ندارد
پیشنهاد کاربر: فرا فرش
افزودن برای مقایسه
قالیچه دستباف افشان کد BA-0212
پیشنهاد
  • محل بافت : ورامین
  • نقش :  افشان 
  • ابعاد : ۲۱۰*۱۵۰ سانتیمتر
  • جفت : ندارد
  • رنگ زمینه : لاکی
  • رنگ حاشیه : سرمه ای
  • تراکم بافت : ۲۵ گره در سانتیمتر مربع
  • جنس گره : پشم دست ریس
  • جنس پود: نخ
  • جنس تار : نخ
  • ضخامت : ۱ سانتیمتر
  • وزن تقریبی : ۱۲ کیلوگرم
 
افزودن برای مقایسه
فرش دستباف ذرع و نیم سه ترنج کد BA-4118
پیشنهاد
  • محل بافت : شیراز
  • نقش : سه ترنج   
  • ابعاد : 145*100 سانتیمتر
  • جفت : ندارد
  • رنگ زمینه : کرم
  • رنگ حاشیه :  لاکی
  • تراکم بافت : 22 گره در سانتیمتر مربع
  • جنس گره : پشم دست ریس 
  • جنس پود: نخ
  • جنس تار : پشم
  • ضخامت : 0.8 سانتیمتر
  • وزن تقریبی 5 کیلوگرم
 
افزودن برای مقایسه
فرش دستباف ذرع و نیم سه ترنج کد BA-4117
پیشنهاد
  • محل بافت : شیراز
  • نقش : سه ترنج   
  • ابعاد : 145*100 سانتیمتر
  • جفت : ندارد
  • رنگ زمینه : کرم
  • رنگ حاشیه :  لاکی
  • تراکم بافت : 22 گره در سانتیمتر مربع
  • جنس گره : پشم دست ریس 
  • جنس پود: نخ
  • جنس تار : پشم
  • ضخامت : 0.8 سانتیمتر
  • وزن تقریبی 5 کیلوگرم
 
افزودن برای مقایسه
فرش دستباف ذرع و نیم سه ترنج کد BA-4116
پیشنهاد
  • محل بافت : شیراز
  • نقش : سه ترنج   
  • ابعاد : 154*103 سانتیمتر
  • جفت : ندارد
  • رنگ زمینه : لاکی
  • رنگ حاشیه :  آبی
  • تراکم بافت : 24 گره در سانتیمتر مربع
  • جنس گره : پشم دست ریس 
  • جنس پود: نخ
  • جنس تار : نخ
  • ضخامت : 0.6 سانتیمتر
  • وزن تقریبی 5.5 کیلوگرم
 
افزودن برای مقایسه
فرش دستباف ذرع و نیم افشان کد BA-1392
پیشنهاد
  • محل بافت : ورامین
  • نقش : افشان   
  • ابعاد : 145*113 سانتیمتر
  • جفت : ندارد
  • رنگ زمینه : آبی
  • رنگ حاشیه :  لاکی
  • تراکم بافت : 42 گره در سانتیمتر مربع
  • جنس گره : پشم دست ریس 
  • جنس پود: نخ
  • جنس تار : نخ
  • ضخامت : 1.2 سانتیمتر
  • وزن تقریبی 6 کیلوگرم
 
افزودن برای مقایسه
فرش دستباف ذرع و نیم افشان سروری کد BA-1391
پیشنهاد
  • محل بافت : ورامین
  • نقش : افشان سروری  
  • ابعاد : 162*109 سانتیمتر
  • جفت : ندارد
  • رنگ زمینه : آبی
  • رنگ حاشیه :  نخودی
  • تراکم بافت : 40 گره در سانتیمتر مربع
  • جنس گره : پشم دست ریس 
  • جنس پود: نخ
  • جنس تار : نخ
  • ضخامت : 1 سانتیمتر
  • وزن تقریبی 6.5 کیلوگرم
 
افزودن برای مقایسه
فرش دستباف ذرع و نیم خشتی کد BA-1329
پیشنهاد
  • محل بافت : بختیار
  • نقش : خشتی   
  • ابعاد : 168*114 سانتیمتر
  • جفت : ندارد
  • رنگ زمینه : کرم
  • رنگ حاشیه :  کرم
  • تراکم بافت : 30 گره در سانتیمتر مربع
  • جنس گره : پشم دست ریس 
  • جنس پود: نخ
  • جنس تار : نخ
  • ضخامت : 1 سانتیمتر
  • وزن تقریبی 8 کیلوگرم
 
افزودن برای مقایسه
فرش دستباف ذرع و نیم خشتی کد BA-0252
پیشنهاد
  • محل بافت : شیراز
  • نقش : خشتی   
  • ابعاد : 150*100 سانتیمتر
  • جفت : ندارد
  • رنگ زمینه : ترکیبی
  • رنگ حاشیه :  ترکیبی
  • تراکم بافت : 9 گره در سانتیمتر مربع
  • جنس گره : پشم دست ریس 
  • جنس پود: نخ
  • جنس تار : نخ
  • ضخامت : 0.8 سانتیمتر
  • وزن تقریبی 5 کیلوگرم
 
افزودن برای مقایسه
فرش دستباف ذرع و نیم خشتی کد BA-0251
پیشنهاد
  • محل بافت : بیجار
  • نقش : خشتی  
  • ابعاد : 148*108 سانتیمتر
  • جفت : ندارد
  • رنگ زمینه : لاکی
  • رنگ حاشیه :  لاکی
  • تراکم بافت : 25 گره در سانتیمتر مربع
  • جنس گره : پشم دست ریس 
  • جنس پود: نخ
  • جنس تار : نخ
  • ضخامت : 1.3 سانتیمتر
  • وزن تقریبی 6.5 کیلوگرم
 
افزودن برای مقایسه
فرش دستباف ذرع و نیم افشان کد BA-0250
پیشنهاد
  • محل بافت : بیجار
  • نقش : افشان  
  • ابعاد : 163*116 سانتیمتر
  • جفت : ندارد
  • رنگ زمینه : کرم
  • رنگ حاشیه :  کرم
  • تراکم بافت : 30 گره در سانتیمتر مربع
  • جنس گره : پشم دست ریس 
  • جنس پود: نخ
  • جنس تار : نخ
  • ضخامت : 1.1 سانتیمتر
  • وزن تقریبی 7 کیلوگرم
 
مرور همه نظرات توسط: فرا فرش
امید بازار
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0
Shopping cart