لیست محصولات

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد ۰
افزودن برای مقایسه
 • محل بافت: بختیاری
 • رج: ۳۵
 • طرح: افشان بختیاری
 • ابریشم: ۰ %
 • رنگ زمینه: کرم
 • رنگ حاشیه: کرم
 • جنس پرز: پشم
 • جنس چله: نخ
 • وزن: ۱۶ کیلوگرم
 • عرض: ۱۷۰ سانتی متر
 • طول: ۲۴۰ سانتی متر
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد ۰
افزودن برای مقایسه
 • محل بافت: چهار محال بختیاری
 • رج: ۴۰
 • طرح: لچک ترنج گل فرنگ
 • ابریشم: ۰ %
 • رنگ زمینه: آبی
 • رنگ حاشیه: طلایی
 • جنس پرز: پشم
 • جنس چله: نخ
 • وزن: ۱۳ کیلوگرم
 • عرض: ۱۵۵ سانتی متر
 • طول: ۲۱۹ سانتی متر
۲۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد ۰
افزودن برای مقایسه
 • محل بافت: قشقایی شیراز
 • رج: ۳۰
 • طرح: حوضی
 • ابریشم: ۰ %
 • رنگ زمینه: لاکی
 • رنگ حاشیه: شتری
 • جنس پرز: پشم
 • جنس چله: پشم
 • وزن: ۱۴ کیلوگرم
 • عرض: ۱۵۵ سانتی متر
 • طول: ۲۸۸ سانتی متر
۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد ۰
افزودن برای مقایسه
 • محل بافت: قم-زنجان
 • رج: ۷۰
 • طرح: هندسی جمشیدی
 • ابریشم: ۱۰۰ %
 • رنگ زمینه: کرم
 • رنگ حاشیه: آبی
 • جنس پرز: ابریشم
 • جنس چله: ابریشم
 • وزن: ۲ کیلوگرم
 • عرض: ۸۰ سانتی متر
 • طول: ۱۱۵ سانتی متر
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد ۰
افزودن برای مقایسه
 • محل بافت: قم
 • رج: ۷۰
 • طرح: گلدانی یکطرفه
 • ابریشم: ۱۰۰ %
 • رنگ زمینه: سرمه ای
 • رنگ حاشیه: مسی
 • جنس پرز: ابریشم
 • جنس چله: ابریشم
 • وزن: ۱ کیلوگرم
 • عرض: ۵۷ سانتی متر
 • طول: ۸۷ سانتی متر
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد ۰
افزودن برای مقایسه
 • محل بافت: قم
 • رج: ۸۰
 • طرح: ترنج گل
 • ابریشم: ۱۰۰ %
 • رنگ زمینه: شرابی
 • رنگ حاشیه: شرابی
 • جنس پرز: ابریشم
 • جنس چله: ابریشم
 • وزن: ۱ کیلوگرم
 • عرض: ۷۸ سانتی متر
 • طول: ۱۲۳ سانتی متر
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

لیست حراج

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد ۰
افزودن برای مقایسه
Code-Kad-1114
پیشنهاد
پیش از۲ روز

طرح افشان چهارمحال بختیاری کد Code-Kad-1114

۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • محل بافت: بختیاری
 • رج: ۳۵
 • طرح: افشان بختیاری
 • ابریشم: ۰ %
 • رنگ زمینه: کرم
 • رنگ حاشیه: کرم
 • جنس پرز: پشم
 • جنس چله: نخ
 • وزن: ۱۶ کیلوگرم
 • عرض: ۱۷۰ سانتی متر
 • طول: ۲۴۰ سانتی متر
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد ۰
افزودن برای مقایسه
Code-Kad-1114
پیشنهاد
پیش از۳ روز

بختیاری لچک ترنج گل فرنگ کد Code-Kad-1114

۲۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • محل بافت: چهار محال بختیاری
 • رج: ۴۰
 • طرح: لچک ترنج گل فرنگ
 • ابریشم: ۰ %
 • رنگ زمینه: آبی
 • رنگ حاشیه: طلایی
 • جنس پرز: پشم
 • جنس چله: نخ
 • وزن: ۱۳ کیلوگرم
 • عرض: ۱۵۵ سانتی متر
 • طول: ۲۱۹ سانتی متر
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد ۰
افزودن برای مقایسه
Code-Kad-1113
پیشنهاد
پیش از۳ روز

دستباف قشقایی طرح حوضی کد Code-Kad-1113

۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • محل بافت: قشقایی شیراز
 • رج: ۳۰
 • طرح: حوضی
 • ابریشم: ۰ %
 • رنگ زمینه: لاکی
 • رنگ حاشیه: شتری
 • جنس پرز: پشم
 • جنس چله: پشم
 • وزن: ۱۴ کیلوگرم
 • عرض: ۱۵۵ سانتی متر
 • طول: ۲۸۸ سانتی متر
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد ۰
افزودن برای مقایسه
Code-Kad-1112
پیشنهاد
 • محل بافت: قم-زنجان
 • رج: ۷۰
 • طرح: هندسی جمشیدی
 • ابریشم: ۱۰۰ %
 • رنگ زمینه: کرم
 • رنگ حاشیه: آبی
 • جنس پرز: ابریشم
 • جنس چله: ابریشم
 • وزن: ۲ کیلوگرم
 • عرض: ۸۰ سانتی متر
 • طول: ۱۱۵ سانتی متر
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد ۰
افزودن برای مقایسه
دستباف تمام ابریشم قم کد Code-Kad-1111
پیشنهاد
پیش از۳ روز

دستباف تمام ابریشم قم کد Code-Kad-1111

۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • محل بافت: قم
 • رج: ۷۰
 • طرح: گلدانی یکطرفه
 • ابریشم: ۱۰۰ %
 • رنگ زمینه: سرمه ای
 • رنگ حاشیه: مسی
 • جنس پرز: ابریشم
 • جنس چله: ابریشم
 • وزن: ۱ کیلوگرم
 • عرض: ۵۷ سانتی متر
 • طول: ۸۷ سانتی متر
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد ۰
افزودن برای مقایسه
ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم هشتاد رج کد Code-Kad-1110
پیشنهاد
 • محل بافت: قم
 • رج: ۸۰
 • طرح: ترنج گل
 • ابریشم: ۱۰۰ %
 • رنگ زمینه: شرابی
 • رنگ حاشیه: شرابی
 • جنس پرز: ابریشم
 • جنس چله: ابریشم
 • وزن: ۱ کیلوگرم
 • عرض: ۷۸ سانتی متر
 • طول: ۱۲۳ سانتی متر
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد ۰
افزودن برای مقایسه
ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم کد Code-Kad-1109
پیشنهاد
پیش از۳ روز

ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم کد Code-Kad-1109

۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • محل بافت: قم
 • رج: ۸۰
 • طرح: لچک ترنج عطایی
 • ابریشم: ۱۰۰ %
 • رنگ زمینه: سبز
 • رنگ حاشیه: سبز
 • جنس پرز: ابریشم
 • جنس چله: ابریشم
 • وزن: ۱ کیلوگرم
 • عرض: ۷۸ سانتی متر
 • طول: ۱۲۷ سانتی متر
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد ۰
افزودن برای مقایسه
دستباف تمام ابریشم قم لچک ترنج کد Code-Kad-1108
پیشنهاد
پیش از۳ روز

دستباف تمام ابریشم قم لچک ترنج کد Code-Kad-1108

۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • محل بافت: قم
 • رج: ۸۰
 • طرح: لچک ترنج نگین
 • ابریشم: ۱۰۰ %
 • رنگ زمینه: کرم
 • رنگ حاشیه: شرابی
 • جنس پرز: ابریشم
 • جنس چله: ابریشم
 • وزن: ۱ کیلوگرم
 • عرض: ۶۰ سانتی متر
 • طول: ۹۱ سانتی متر
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد ۰
افزودن برای مقایسه
ذرع و چهارک دستبافت تمام ابریشم قم کد Code-Kad-1107
پیشنهاد
پیش از۳ روز

ذرع و چهارک دستبافت تمام ابریشم قم کد Code-Kad-1107

۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • محل بافت: قم
 • رج: ۸۰
 • طرح: لچک ترنج جمشیدی
 • ابریشم: ۱۰۰ %
 • رنگ زمینه: فیروزه ای
 • رنگ حاشیه: فیروزه ای
 • جنس پرز: ابریشم
 • جنس چله: ابریشم
 • وزن: ۲ کیلوگرم
 • عرض: ۸۱ سانتی متر
 • طول: ۱۲۲ سانتی متر
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد ۰
افزودن برای مقایسه
ذرع و نیم دستباف ابریشم قم کد Code-Kad-1106
پیشنهاد
پیش از۳ روز

ذرع و نیم دستباف ابریشم قم کد Code-Kad-1106

۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • محل بافت: قم
 • رج: ۸۰
 • طرح: خشتی روزگرد
 • ابریشم: ۱۰۰ %
 • رنگ زمینه: الوان
 • رنگ حاشیه: مسی
 • جنس پرز: ابریشم
 • جنس چله: ابریشم
 • وزن: ۳ کیلوگرم
 • عرض: ۱۰۰ سانتی متر
 • طول: ۱۵۳ سانتی متر
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد ۰
افزودن برای مقایسه
ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم کد Code-Kad-1105
پیشنهاد
پیش از۳ روز

ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم کد Code-Kad-1105

۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • محل بافت: قم
 • رج: ۸۰
 • طرح: زیر خاکی جمشیدی
 • ابریشم: ۱۰۰ %
 • رنگ زمینه: زیتونی
 • رنگ حاشیه: زیتونی
 • جنس پرز: ابریشم
 • جنس چله: ابریشم
 • وزن: ۳ کیلوگرم
 • عرض: ۱۰۰ سانتی متر
 • طول: ۱۵۴ سانتی متر
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد ۰
افزودن برای مقایسه
ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم لچک ترنج کد Code-Kad-1104
پیشنهاد
 • محل بافت: قم
 • رج: ۸۰
 • طرح: لچک ترنج حاج رحیمی
 • ابریشم: ۱۰۰ %
 • رنگ زمینه: قهوه ای سوخته
 • رنگ حاشیه: شرابی
 • جنس پرز: ابریشم
 • جنس چله: ابریشم
 • وزن: ۳ کیلوگرم
 • عرض: ۱۰۰ سانتی متر
 • طول: ۱۴۶ سانتی متر
امید بازار
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0
Shopping cart