لیست محصولات

افزودن برای مقایسه
  • محل بافت : ورامین
  • نقش :  افشان 
  • ابعاد : ۲۱۰*۱۵۰ سانتیمتر
  • جفت : ندارد
  • رنگ زمینه : لاکی
  • رنگ حاشیه : سرمه ای
  • تراکم بافت : ۲۵ گره در سانتیمتر مربع
  • جنس گره : پشم دست ریس
  • جنس پود: نخ
  • جنس تار : نخ
  • ضخامت : ۱ سانتیمتر
  • وزن تقریبی : ۱۲ کیلوگرم
 
۲۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
افزودن برای مقایسه
  • محل بافت : شیراز
  • نقش : سه ترنج   
  • ابعاد : ۱۴۵*۱۰۰ سانتیمتر
  • جفت : ندارد
  • رنگ زمینه : کرم
  • رنگ حاشیه :  لاکی
  • تراکم بافت : ۲۲ گره در سانتیمتر مربع
  • جنس گره : پشم دست ریس 
  • جنس پود: نخ
  • جنس تار : پشم
  • ضخامت : ۰.۸ سانتیمتر
  • وزن تقریبی ۵ کیلوگرم
 
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
افزودن برای مقایسه
  • محل بافت : شیراز
  • نقش : سه ترنج   
  • ابعاد : ۱۴۵*۱۰۰ سانتیمتر
  • جفت : ندارد
  • رنگ زمینه : کرم
  • رنگ حاشیه :  لاکی
  • تراکم بافت : ۲۲ گره در سانتیمتر مربع
  • جنس گره : پشم دست ریس 
  • جنس پود: نخ
  • جنس تار : پشم
  • ضخامت : ۰.۸ سانتیمتر
  • وزن تقریبی ۵ کیلوگرم
 
۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
افزودن برای مقایسه
  • محل بافت : شیراز
  • نقش : سه ترنج   
  • ابعاد : ۱۵۴*۱۰۳ سانتیمتر
  • جفت : ندارد
  • رنگ زمینه : لاکی
  • رنگ حاشیه :  آبی
  • تراکم بافت : ۲۴ گره در سانتیمتر مربع
  • جنس گره : پشم دست ریس 
  • جنس پود: نخ
  • جنس تار : نخ
  • ضخامت : ۰.۶ سانتیمتر
  • وزن تقریبی ۵.۵ کیلوگرم
 
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
افزودن برای مقایسه
  • محل بافت : ورامین
  • نقش : افشان   
  • ابعاد : ۱۴۵*۱۱۳ سانتیمتر
  • جفت : ندارد
  • رنگ زمینه : آبی
  • رنگ حاشیه :  لاکی
  • تراکم بافت : ۴۲ گره در سانتیمتر مربع
  • جنس گره : پشم دست ریس 
  • جنس پود: نخ
  • جنس تار : نخ
  • ضخامت : ۱.۲ سانتیمتر
  • وزن تقریبی ۶ کیلوگرم
 
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
افزودن برای مقایسه
  • محل بافت : ورامین
  • نقش : افشان سروری  
  • ابعاد : ۱۶۲*۱۰۹ سانتیمتر
  • جفت : ندارد
  • رنگ زمینه : آبی
  • رنگ حاشیه :  نخودی
  • تراکم بافت : ۴۰ گره در سانتیمتر مربع
  • جنس گره : پشم دست ریس 
  • جنس پود: نخ
  • جنس تار : نخ
  • ضخامت : ۱ سانتیمتر
  • وزن تقریبی ۶.۵ کیلوگرم
 
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان

لیست حراج

افزودن برای مقایسه
قالیچه دستباف افشان کد BA-0212
پیشنهاد

قالیچه دستباف افشان کد BA-0212

۲۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  • محل بافت : ورامین
  • نقش :  افشان 
  • ابعاد : ۲۱۰*۱۵۰ سانتیمتر
  • جفت : ندارد
  • رنگ زمینه : لاکی
  • رنگ حاشیه : سرمه ای
  • تراکم بافت : ۲۵ گره در سانتیمتر مربع
  • جنس گره : پشم دست ریس
  • جنس پود: نخ
  • جنس تار : نخ
  • ضخامت : ۱ سانتیمتر
  • وزن تقریبی : ۱۲ کیلوگرم
 
افزودن برای مقایسه
فرش دستباف ذرع و نیم سه ترنج کد BA-4118
پیشنهاد
  • محل بافت : شیراز
  • نقش : سه ترنج   
  • ابعاد : ۱۴۵*۱۰۰ سانتیمتر
  • جفت : ندارد
  • رنگ زمینه : کرم
  • رنگ حاشیه :  لاکی
  • تراکم بافت : ۲۲ گره در سانتیمتر مربع
  • جنس گره : پشم دست ریس 
  • جنس پود: نخ
  • جنس تار : پشم
  • ضخامت : ۰.۸ سانتیمتر
  • وزن تقریبی ۵ کیلوگرم
 
افزودن برای مقایسه
فرش دستباف ذرع و نیم سه ترنج کد BA-4117
پیشنهاد
  • محل بافت : شیراز
  • نقش : سه ترنج   
  • ابعاد : ۱۴۵*۱۰۰ سانتیمتر
  • جفت : ندارد
  • رنگ زمینه : کرم
  • رنگ حاشیه :  لاکی
  • تراکم بافت : ۲۲ گره در سانتیمتر مربع
  • جنس گره : پشم دست ریس 
  • جنس پود: نخ
  • جنس تار : پشم
  • ضخامت : ۰.۸ سانتیمتر
  • وزن تقریبی ۵ کیلوگرم
 
افزودن برای مقایسه
فرش دستباف ذرع و نیم سه ترنج کد BA-4116
پیشنهاد
  • محل بافت : شیراز
  • نقش : سه ترنج   
  • ابعاد : ۱۵۴*۱۰۳ سانتیمتر
  • جفت : ندارد
  • رنگ زمینه : لاکی
  • رنگ حاشیه :  آبی
  • تراکم بافت : ۲۴ گره در سانتیمتر مربع
  • جنس گره : پشم دست ریس 
  • جنس پود: نخ
  • جنس تار : نخ
  • ضخامت : ۰.۶ سانتیمتر
  • وزن تقریبی ۵.۵ کیلوگرم
 
افزودن برای مقایسه
فرش دستباف ذرع و نیم افشان کد BA-1392
پیشنهاد
  • محل بافت : ورامین
  • نقش : افشان   
  • ابعاد : ۱۴۵*۱۱۳ سانتیمتر
  • جفت : ندارد
  • رنگ زمینه : آبی
  • رنگ حاشیه :  لاکی
  • تراکم بافت : ۴۲ گره در سانتیمتر مربع
  • جنس گره : پشم دست ریس 
  • جنس پود: نخ
  • جنس تار : نخ
  • ضخامت : ۱.۲ سانتیمتر
  • وزن تقریبی ۶ کیلوگرم
 
افزودن برای مقایسه
فرش دستباف ذرع و نیم افشان سروری کد BA-1391
پیشنهاد
  • محل بافت : ورامین
  • نقش : افشان سروری  
  • ابعاد : ۱۶۲*۱۰۹ سانتیمتر
  • جفت : ندارد
  • رنگ زمینه : آبی
  • رنگ حاشیه :  نخودی
  • تراکم بافت : ۴۰ گره در سانتیمتر مربع
  • جنس گره : پشم دست ریس 
  • جنس پود: نخ
  • جنس تار : نخ
  • ضخامت : ۱ سانتیمتر
  • وزن تقریبی ۶.۵ کیلوگرم
 
افزودن برای مقایسه
فرش دستباف ذرع و نیم خشتی کد BA-1329
پیشنهاد
  • محل بافت : بختیار
  • نقش : خشتی   
  • ابعاد : ۱۶۸*۱۱۴ سانتیمتر
  • جفت : ندارد
  • رنگ زمینه : کرم
  • رنگ حاشیه :  کرم
  • تراکم بافت : ۳۰ گره در سانتیمتر مربع
  • جنس گره : پشم دست ریس 
  • جنس پود: نخ
  • جنس تار : نخ
  • ضخامت : ۱ سانتیمتر
  • وزن تقریبی ۸ کیلوگرم
 
افزودن برای مقایسه
فرش دستباف ذرع و نیم خشتی کد BA-0252
پیشنهاد
  • محل بافت : شیراز
  • نقش : خشتی   
  • ابعاد : ۱۵۰*۱۰۰ سانتیمتر
  • جفت : ندارد
  • رنگ زمینه : ترکیبی
  • رنگ حاشیه :  ترکیبی
  • تراکم بافت : ۹ گره در سانتیمتر مربع
  • جنس گره : پشم دست ریس 
  • جنس پود: نخ
  • جنس تار : نخ
  • ضخامت : ۰.۸ سانتیمتر
  • وزن تقریبی ۵ کیلوگرم
 
افزودن برای مقایسه
فرش دستباف ذرع و نیم خشتی کد BA-0251
پیشنهاد
  • محل بافت : بیجار
  • نقش : خشتی  
  • ابعاد : ۱۴۸*۱۰۸ سانتیمتر
  • جفت : ندارد
  • رنگ زمینه : لاکی
  • رنگ حاشیه :  لاکی
  • تراکم بافت : ۲۵ گره در سانتیمتر مربع
  • جنس گره : پشم دست ریس 
  • جنس پود: نخ
  • جنس تار : نخ
  • ضخامت : ۱.۳ سانتیمتر
  • وزن تقریبی ۶.۵ کیلوگرم
 
افزودن برای مقایسه
فرش دستباف ذرع و نیم افشان کد BA-0250
پیشنهاد
  • محل بافت : بیجار
  • نقش : افشان  
  • ابعاد : ۱۶۳*۱۱۶ سانتیمتر
  • جفت : ندارد
  • رنگ زمینه : کرم
  • رنگ حاشیه :  کرم
  • تراکم بافت : ۳۰ گره در سانتیمتر مربع
  • جنس گره : پشم دست ریس 
  • جنس پود: نخ
  • جنس تار : نخ
  • ضخامت : ۱.۱ سانتیمتر
  • وزن تقریبی ۷ کیلوگرم
 
افزودن برای مقایسه
فرش دستباف ذرع و نیم خشتی کد BA-0249
پیشنهاد
  • محل بافت : ورامین
  • نقش : خشتی   
  • ابعاد : ۱۴۶*۱۱۳ سانتیمتر
  • جفت : ندارد
  • رنگ زمینه : مشکی
  • رنگ حاشیه :  ترکیبی
  • تراکم بافت : ۱۶ گره در سانتیمتر مربع
  • جنس گره : پشم دست ریس 
  • جنس پود: نخ
  • جنس تار : نخ
  • ضخامت : ۱ سانتیمتر
  • وزن تقریبی ۶ کیلوگرم
 
افزودن برای مقایسه
فرش دستباف ذرع و نیم افشان کد BA-0247
پیشنهاد
  • محل بافت : بیجار
  • نقش : افشان   
  • ابعاد : ۱۴۶*۱۱۳ سانتیمتر
  • جفت : ندارد
  • رنگ زمینه : کرم
  • رنگ حاشیه :  کرم
  • تراکم بافت : ۳۰ گره در سانتیمتر مربع
  • جنس گره : پشم دست ریس 
  • جنس پود: نخ
  • جنس تار : نخ
  • ضخامت : ۱.۲ سانتیمتر
  • وزن تقریبی ۶ کیلوگرم
 
امید بازار
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0
Shopping cart